70x100cm + 70x100cm + 70x100cm

Kombinasjonens totalmål: 224x100cm med 7cm mellomrom.