70x100cm + 50x70cm + 40x50cm

Kombinasjonens totalmål: 127x127cm med 7cm mellomrom.