70x100cm + 100x140cm + 70x100cm

Kombinasjonens totalmål: 254x140cm (177x207cm usentrert) med 7cm mellomrom.