50x70cm + 70x100cm + 50x70cm

Kombinasjonens totalmål: 184x100cm (127x147cm usentrert) med 7cm mellomrom.