50x70cm + 40x50cm + 30x40cm

Kombinasjonens totalmål: 95x95cm med 5cm mellomrom.