40x50cm + 50x70cm + 40x50cm

Kombinasjonens totalmål: 140x70cm (95x105cm usentrert) med 5cm mellomrom.