30x40cm + 30x40cm + 30x40cm

Kombinasjonens totalmål: 100cmx40cm med 5cm mellomrom.