100x140cm + 100x140cm + 100x140cm

Kombinasjonens totalmål: 320x140cm med 10cm mellomrom.