50x70cm + 40x50cm

Kombinasjonens totalmål: 95x70cm med 5cm mellomrom.