40x50cm + 40x50cm

Kombinasjonens totalmål: 85x50cm (85x60cm usentrert) med 5cm mellomrom.