40x50cm + 30x40cm

Kombinasjonens totalmål: 75x50cm med 5cm mellomrom.