100x140cm + 70x100cm

Kombinasjonens totalmål: 177x140cm med 7cm mellomrom.